KANCELARIA ADWOKACKA - adwokat Małgorzata Zaczkowska-Stępień
          Standardami pracy Kancelarii Adwokackiej adwokat Małgorzaty Zaczkowskiej-Stępień są: gwarancja wysokiej jakości usług, opartych na bieżąco aktualizowanym stanie wiedzy i umiejętności prawniczych, komunikatywność i energia w podejmowaniu nowych wyzwań, terminowość, dokładność i sumienność. Jako priorytetowe traktowane są w działalności Kancelarii takie elementy, jak dobro Klienta, zaufanie, poufność i najwyższa staranność, a wszystko w zgodzie z zasadami etyki i godności w wykonywaniu zawodu Adwokata. W Kancelarii Adwokackiej adwokat Małgorzaty Zaczkowskiej-Stępień każdy Klient jest traktowany indywidualnie, ma zapewnioną poufność przekazywanych informacji, co zapewnia Mu poczucie bezpieczeństwa i świadomość dbałości o Jego interesy.

Dobro Klienta - jest nadrzędnym i priorytetowym celem działania Kancelarii, bezwzględnie przestrzeganym i osiąganym poprzez najwyższą jakość świadczonej pomocy prawnej przy uwzględnieniu zasad sztuki wykonywania zawodu Adwokata.

Zaufanie - jest podstawą w relacji pomiędzy Klientem a Adwokatem przy świadczeniu pomocy prawnej, opartej na uczciwości, wzajemnym szacunku i jak najlepszej komunikacji.

Poufność - z uwagi na szczególny charakter świadczonych usług prawnych w ramach praktyki adwokackiej, Kancelaria Adwokacka adwokat Małgorzaty Zaczkowskiej-Stępień w swojej działalności wyjątkową wagę przywiązuje do zapewnienia Klientowi pełnego bezpieczeństwa i świadomości, że wszelkie przekazane przez Niego i Jemu informacje pozostaną bezwzględnie poufne, zarówno w trakcie świadczenia pomocy prawnej, jak i po ustaniu wiążącej z Klientem umowy.

Najwyższa staranność - zapewnienie Klientom profesjonalnej obsługi prawnej nie byłoby możliwe, bez dochowania najwyższej staranności w świadczeniu pomocy prawnej. Z tego też względu pracę Kancelarii cechuje profesjonalizm i całkowite zaangażowanie w każdym aspekcie jej wykonywania.

Etyka i godność w wykonywaniu zawodu Adwokata - Składając hołd wieloletniemu dorobkowi Adwokatury, adwokat Małgorzata Zaczkowska-Stępień kieruje się zasadami wykonywania zawodu Adwokata z pełnym uwzględnieniem zasad etyki i godności zawodu, ufając, iż wykonując zawód zaufania publicznego, spoczywają na niej szczególne obowiązki moralne.
Standardy pracy
© 2012 - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: sztoldo.pl O Mnie  |  Zakres usług  |  Standardy pracy  |  Pro publico bono  |  Honorarium  |  Referencje  |  Kontakt