KANCELARIA ADWOKACKA - adwokat Małgorzata Zaczkowska-Stępień
          Każda sprawa jest wyceniana indywidualnie z Klientem, zaś informacja o wysokości wynagrodzenia jest przekazywana Klientowi zawsze przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Wysokość honorarium jest dostosowana do charakteru, specyfiki i stopnia skomplikowania sprawy oraz czasochłonności pracy adwokata.

Kancelaria Adwokacka adwokat Małgorzaty Zaczkowskiej-Stępień stosuje następujące systemy ustalania wysokości honorarium: adwokat Małgorzata Zaczkowska-Stępień
  • Rozliczenie jednorazowe, w którym wysokość honorarium określona jest jednorazowo za zleconą usługę prawną, przed przystąpieniem do wykonania zlecenia;
  • Rozliczenie ryczałtowe, w którym wysokość honorarium jest stała i określona stawką miesięczną;
  • Rozliczenie godzinowe, w którym wysokość honorarium ustalana jest w oparciu o liczbę przepracowanych godzin;
  • Rozliczenie w systemie mieszanym, w którym wysokość honorarium określona jest jednorazowo za zleconą usługę prawną, przed przystąpieniem do wykonania zlecenia, oraz dodatkowo - po wykonaniu zlecenia w razie pomyślnego wyniku sprawy (dodatkowa premia od sukcesu - success fee);
  • Rozliczenie jako premia od sukcesu (success fee), w którym wysokość honorarium uzależniona będzie od pomyślnego wyniku sprawy;
  • W przypadku nadzoru nad transakcjami cywilnoprawnymi oraz handlowymi pobierane jest wynagrodzenie w wysokości 1 % wartości transakcji (minimum 1000 PLN).
© 2012 - Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: sztoldo.pl O Mnie  |  Zakres usług  |  Standardy pracy  |  Pro publico bono  |  Honorarium  |  Referencje  |  Kontakt